Mis on tähelepanu?

Tähelepanu on info sihipärane tajumine. Meie aju õpib eristama olulist ebaolulisest. Nii leiab aju justkui vaimse filtrina pidevast ärritajate voost info, mis on oluline praeguses olukorras. Ärritajate tajumisel tekib närvirakkude vahel side. Toimub uue õppimine.

Lapse ajus ei ole pideva infotulva suhtes veel piisavalt head filtrit tekkinud. Kuid laps õpib väliskeskkonna ärritajaid ajapikku  välja lülitama. Kui kodutööde tegemise ajal heliseb telefon või sõidab mööda auto, tajub laps seda võrdselt tähtsana. Kui laps ei oska tähelepanu teadlikult suunata, laseb ta enda tähelepanu suvalisel ärritajal kõrvale juhtida.

Print
Tähelepanu ei ole kaasasündinud võime, vaid tekib küpsemise ja õppimise käigus.