Nii paraneb lapse keskendumisvõime

Keskendumis- ja saavutusvõime on tihedalt seotud teie lapse kehalise ja vaimse seisundiga. Keskendumisvõimet mõjutab ja parandab rida faktoreid:

  • Tagage lapsele piisav uni.
  • Võimaldage lapsele puhkust, mille ajal ta saab ennast laadida. Lapsel on vaja puhkepause, kus ta saab lihtsalt mängida või unistada.
  • Kujundage lapse vaba aeg selliselt, et see tasakaalustaks kooliskäimist.
  • Määrake teleri vaatamiseks ja arvuti kasutamiseks kindel aeg ja piirake seda miinimumini.
  • Uued impulsid ja ahvatlused motiveerivad teie last ning annavad talle jõudu ja energiat.
  • Jälgige, et laps toituks tervislikult, oleks kehaliselt aktiivne ja viibiks piisavalt värskes õhus.
  • Jälgige, et ruumides, kus laps peamiselt viibib, oleks küllalt valgust, eelkõige päevavalgust.

 

Print
Järgmistel lehekülgedel on toodud harjutused keskendumisvõime parandamiseks. Laps võib neid lahendada üksi või koos teiega.